Članovi

Uroš Ilić

Uroš Ilić

Predsednik

Student treće godine, međunarodni odnosi


Danica Božović

Danica Božović

Student četvrte godine, novinarstvo

Jovana Vrećo

Jovana Vrećo

Student četvrte godine, novinarstvo

Aleksandar Golubović

Aleksandar Golubović

Student četvrte godine, novinarstvo

Kristina Maksimović

Kristina Maksimović

Student četvrte godine, novinarstvo

Nikola Paunović

Nikola Paunović

Student četvrte godine, politikologija

Darija Dedić

Darija Dedić

Student treće godine, međunarodni odnosi

Mihajlo Jakovljev

Mihajlo Jakovljev

Student treće godine, međunarodni odnosi

Dragoš Jovanović

Dragoš Jovanović

Student treće godine, međunarodni odnosi

Milan Kantar

Milan Kantar

Student treće godine, međunarodni odnosi

Jelena Mladenović

Jelena Mladenović

Student treće godine, novinarstvo

Vladimir Jablanović

Vladimir Jablanović

Student treće godine, politikologija

Aleksandar Novković

Aleksandar Novković

Student treće godine, politikologija

Aleksandra Njagul

Aleksandra Njagul

Student druge godine, novinarstvo

Miloš Prelić

Miloš Prelić

Student druge godine, novinarstvo

Đorđe Marinković

Đorđe Marinković

Student druge godine, politikologija

Jovana Stevanović

Jovana Stevanović

Student druge godine, politikologija

Radomir Aleksić

Radomir Aleksić

Student prve godine, međunarodni odnosi

Neda Trifunović

Neda Trifunović

Student prve godine, međunarodni odnosi

Teodora Nikolić

Teodora Nikolić

Student prve godine, novinarstvo

Nina Čolić

Nina Čolić

Student prve godine, novinarstvo

Lazar Bokić

Lazar Bokić

Student prve godine, politikologija